Homeopathie

Wat is homeopathie ?

De homeopathie zoals wij die nu kennen is ongeveer 200 jaar oud. De Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) ontdekte toen dat de kinabast, waaruit kinine gemaakt werd, indertijd het meest effectieve middel tegen malaria, bij gezonde mensen klachten veroorzaakte die erg veel overeenkomst hadden met de verschijnselen van malaria. Na verdere proefnemingen ontdekte hij dat het ook mogelijk was met andere stoffen ziekten te genezen, die dezelfde symptomen konden opwekken bij gezonde personen. Hiermee was de basiswet van de homeopathie (afgeleid van het Griekse Homoeos,  gelijksoortigheid en Pathos, lijden, ziekte) ontdekt: namelijk dat een stof die klachten kan veroorzaken, een zieke persoon met dezelfde klachten kan genezen.

In de homeopathie noemen we dit principe de "Wet van de gelijksoortigheid": SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR (ofwel het gelijke met het gelijksoortige genezen).

Mag klassieke medicatie ingenomen worden tijdens een homeopathisch behandeling ?

Antibiotica en corticosteroïden zijn geen vijanden van de homeopathie. De homeopathische granulen mogen gerust doorgenomen worden tijdens een antibioticakuur en hoeven niet gestopt te worden.

Klassieke medicatie, zoals bloeddrukverlagende middelen, antidepressiva, ... worden enkel afgeschaft of verminderd indien de reden waarvoor de medicatie voorgeschreven werd, wegvalt.

De werking van klassieke geneesmiddelen is anders dan de werking van het homeopathisch geneesmiddel. Dit maakt de combinatie van beide behandelingen zinvol.

Hoe werkt homeopathie ?

Bij depressiviteit wordt er in de klassieke geneeskunde een antidepressivum voorgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van agitatie of angsten. Dit bepaalt mede de keuze van het antidepressivum. Er bestaan momenteel 23 verschillende soorten antidepressiva die tot verschillende klassen behoren. De meest gekende zijn de SSRI’s, zij die de serotonine-heropname remmen.

Homeopathisch zijn er 548 middelen die in aanmerking komen voor de behandeling van depressiviteit. Om een correct homeopathisch voorschrift te kunnen maken is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met zowel fysieke (lichamelijke) klachten, als psychische en emotionele klachten. Voor de homeopaat is het dan ook noodzakelijk om te weten of er een eventuele oorzaak is voor de depressie, of de depressie gepaard gaat met angsten, en zo ja, welke angsten, of er een gevoel van onmacht aanwezig is, of eerder verdriet of kwaadheid of schuldgevoelens, .... Voor elk gevoel is er een ander homeopathisch middel. Dit maakt de variatie en de mogelijkheden oneindig groot. Op deze manier kan soms heel snel een resultaat bereikt worden, soms is het moeilijker om de kern van het probleem te verwoorden en duurt de behandeling langer.

Net als een conventionele arts gaat een homeopathisch arts dus op zoek naar de oorzaak van een kwaal. De aanpak is echter verschillend. De conventionele arts zal bij infectie de ziektekiem opsporen en bestrijden met antibiotica en bij menopauzale klachten hormonen toedienen. De homeopathisch geneesmiddelen stimuleren de immuniteit (weerstand) van het lichaam om zelf de ziektekiemen te overwinnen of stimuleren de eigen productie van vrouwelijke hormonen zodoende dat de menopauzale klachten dalen.

Mogen de homeopathische granulen met de handen aangeraakt worden ?

Ja. Aan de hand van een impregnatie met methyleenblauw kan men zien dat het methyleenblauw  zich in de ganse granule verspreid. De granulen mogen dus wel degelijk met de handen aangeraakt worden. Het werkzame bestanddeel zit binnen in de granule en zal niet verloren gaan door contact met de handen.

Ondertussen weten we ook waarom lactose zo’n goede drager is van het homeopathisch middel. Er zijn poriën van 8 nanomillimeter groot. Daarin kunnen de watermoleculen met de homeopathisch bereiding zich vestigen.

Moeten de homeopathische geneesmiddelen ingenomen worden buiten de maaltijden ?

Nee. Gelijktijdig contact met andere voedingsstoffen moet vermeden worden. Het volstaat dat de mond leeg is. De granulen dienen gesmolten te worden in de mond en niet ingeslikt te worden. De werking van het homeopathische geneesmiddel begint onmiddellijk na contact met de slijmvliezen in de mond. Zelfs mensen in coma kunnen op deze manier verzorgd worden.

Wordt de werking van homeopathische geneesmiddelen gestopt of afgebroken door de inname van muntthee of het tandenpoetsen met gewone tandpasta, of door koffie ?

Tandenpoetsen mag je met gelijk welke tandpasta.

Kruidenthee drink je best niet in te grote hoeveelheden. Het is belangrijk af te wisselen en zich niet te beperken tot één soort kruidenthee.

Matig gebruik van koffie kan geen kwaad. Koffie heeft een aantal positieve kwaliteiten en een aantal negatieve kwaliteiten. Deze hebben op zich niets met homeopathie te maken. De werking van het homeopathisch geneesmiddel wordt er in ieder geval niet minder op omwille van de inname van koffie. Je kan dus gerust ’s morgens blijven genieten van je kopje koffie.

Wat is het verschil tussen een CH-verdunning en een K-verdunning ? 

De CH-verdunningen zijn de centesimale (C) verdunningen volgens Hahnemann (H). De moedertinctuur wordt verdund 1/100 en krachtig geschud (gedynamiseerd). Dit is de 1 CH. Deze verdunning wordt verder verdund 1/100 en gedynamiseerd. Dit is 2 CH (1/10 000). Zo gaat het verder. De meest gebruikte CH verdunningen zijn: 4 CH, 5 CH, 7 CH, 9 CH, 11 CH, 30 CH.

Een K-verdunning is een Korsakov-verdunning. De K-verdunningen worden vooral in Vlaanderen gebruikt. De bereiding van de K-verdunning vertrekt vanaf de 3 CH en gaat dan verder met K- verdunningen. De 3 CH verdunning wordt uit de erlenmeyer gegoten. Wat langs de wand van het glas blijft hangen, wordt gebruikt om de volgende verdunning te maken. De erlenmeyer wordt opnieuw gevuld en krachtig geschud. Dit is 4 K. Deze vloeistof wordt opnieuw uitgegoten en bijgevuld met een alcoholoplossing, die opnieuw krachtig geschud wordt.

Telkens er gedynamiseerd wordt, wordt er kinetische energie aan de vloeistof toegevoegd. Dit is essentieel voor de bereiding en de werking van homeopathische geneesmiddelen. Zonder deze dynamisatie wordt er geen werkzaam geneesmiddel geproduceerd.

De meest gebruikte K-verdunningen zijn: 6 K, 30 K. Deze worden  vooral gebruikt voor acute ziekten en mogen herhaald worden. 200 K, M K, XM K worden gebruikt voor de behandeling van chronische ziekten.

De K-verdunningen kunnen niet gelijkgesteld worden aan de CH-verdunningen. 6 K is verschillend van een 4 of 5 CH !

 

Voir ce site en Français
Visit this website in English

Vanaf 1 januari 2024 verhuist de consultatie van Strombeek-Bever naar Wolvertem, Oppemsestraat 8.

De consultaties zullen dan plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van 'De Okelaar'.

De consultatieuren blijven ongewijzigd.

 

Het is ook mogelijk om een consultatie vast te leggen in Eghezée,

Rue du Village 153, 5310 Noville-sur-Mehaigne

Om een afspraak vast te leggen, klik hier.

Voor de exacte locatie, klik hier.

 

Pagina 1 van 2  > >>