Globaal Medisch Dossier

GMD

Waarschijnlijk hoorde u reeds via uw ziekenfonds of via andere informatiekanalen van,,het globaal medisch dossier”. Toch willen wij langs deze weg ,,het globaal medisch dossier” nog even in de kijker stellen.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.  

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Uw arts zal hiervoor per patiënt éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen.  Dit bedrag  wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Bovendien geniet u van 1,5 € vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.
Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

Inhoud van het GMD

Het globaal medisch dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.  
Het bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis,
  • sociale en administratieve gegevens,
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers;
  • gegevens over te nemen medicatie en eventuele allergieën;

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier. 


Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn met mekaar.

 

Onderzoeken en behandelingen door specialisten

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts.  Het GMD biedt een instrument om tot meer uitwisseling te komen.  U kunt als patiënt de specialist vragen om zijn bevindingen aan de huisarts mee te delen en zo een betere opvolging van uw ziekte- en gezondheidstoestand toe te laten.

Preventie

Voor 45- tot 70-jarigen voorziet het RIZIV vanaf 1 april 2011 jaarlijks een vergoeding van 10 € in het kader van ziektepreventie (bijvoorbeeld advies over levensstijl, uitstrijkje, bloedafname, voedingsadvies, vaccinatie opvolging, ...). De arts heeft het recht om jaarlijks per patiënt 10 € te vragen hiervoor. De kosten worden u aangerekend tijdens de consultatie en worden integraal terugbetaald door de mutualiteit.

 

Met vriendelijke groeten,

Dr. Maria Goossens

 

Voir ce site en Français
Visit this website in English

Nieuw! 

Heden ook mogelijkheid om een consultatie vast te leggen in Eghezée,

Rue du Village 153, 5310 Noville-sur-Mehaigne

Om een afspraak vast te leggen, klik hier.

Voor de exacte locatie, klik hier.

 

De workshops gaan door te Eghezée, rue du Village 153

De volgende data voor de workshops zijn:

  • Zaterdag 25 juli 2020
  • Zaterdag 22 augustus 2020
  • Zaterdag 19 september 2020
  • Zaterdag 17 oktober 2020
  • Zaterdag 14 november 2020
  • Zaterdag 12 december 2020

van 9 u 30 tot 17 u 30.