Familieopstellingen info

Dagelijks worden we geconfronteerd met angsten, depressieve gevoelens, frustraties, onmacht waarvoor de dagdagelijkse realiteit helemaal geen verklaring biedt. Het huis is eindelijk afgewerkt, de job is er, de kinderen zijn er en toch blijft een gevoel van gemis aan ons knagen, lopen we gefrustreerd rond, voelen we ons misnoegd of hebben het gevoel het allemaal niet meer aan te kunnen.

Bert Hellinger en de mensen die samen met hem “systemisch werk” en “familieopstellingen” uitgebouwd hebben, vonden een deel van de verklaring voor deze gevoelens in de familiegeschiedenis.

Een gevoel van gemis, die ’s avonds alleen “gestild” kan worden door het eten van zoetigheden, kan zijn oorsprong hebben bij het overlijden van kind in de generatie van de grootouders. Het gevoel van niet te kunnen leven kan ontstaan doordat grootvader de oorlog overleeft heeft en een aantal van zijn makkers overleden zijn. De persoon blijft dan als het ware verbonden met de overleden kompanen van de grootvader.

Gebeurtenissen in de familiegeschiedenis die een invloed hebben op het nageslacht zijn onder andere: 

 • een ouder of kind die jong overleden is
 • een zelfmoord of overlijden ten gevolgen van de oorlog
 • een buitenechtelijk kind, een doodgeboren kind, eventueel miskraam, adoptie van een kind
 • een eerdere partner van één van de ouders
 • een ernstige ziekte of handicap
 • dader of slachtoffer van een misdrijf

Elk van deze gebeurtenissen kan aanleiding geven tot volgende gevoelens in het nageslacht:

 

 • algemeen gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak
 • regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet
 • schuldgevoelens
 • depressieve gevoelens
 • relatieproblemen
 • moeizame verwerking van een scheiding
 • bindingsangst
 • negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf
 • verstoorde familierelaties
 • ouder zijn van een kind met probleemgedrag
 • lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
 • burn-out, stress of overspannen zijn
 • verslavingen

 

Wat zijn familieopstellingen?

Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de familie waartoe u behoort. Dit kan bijvoorbeeld uw gezin van herkomst zijn maar er kan ook gekeken worden naar uzelf in uw huidige relatie (en uw eventuele kinderen). Dit gebeurt door middel van representanten. Representanten in de opstelling krijgen toegang tot lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten die niet tot hen persoonlijk behoren maar tot het systeem dat gerespresenteerd wordt. 

De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen. Wat zich in het familiesysteem laat zien, kan niet door het verstand worden bedacht.

Moesten we dit met ons verstand kunnen bedenken dan bestond het probleem niet meer.

Vaak ook kijken we naar onze ouders (het enige zichtbare voor onze ogen) als zijnde oorzaak van ons lijden. Onze ouders zijn echter op hun beurt ook kind van hun ouders en maken samen met ons deel uit van een groter systeem waarin zich bepaalde gebeurtenissen hebben afgespeeld waarvan ook zij slachtoffer geworden zijn. Zo zien we van generatie op generatie dezelfde patronen terugkomen die zich overerven van ouder op kind.

 

Structuuropstellingen

Systemische structuuropstellingen vertrekken vanuit een structuur. Eén mogelijkheid is het tetralemma uit de Indische logica waarmee Mathias Varga von Kibed werkt. De eerste en tweede positie zijn een bipolariteit of een dilemma. De derde positie is “beide” en het onderscheid van beide en zowel-als-ook. De vierde positie is “geen van beide” en het onderscheid verder-nog. De vijfde positie komt uit het Madhyamika-Boedisme van Nagarjuna en is het vrije element in de opstelling. Humor, meeleven, spiritualiteit, wijsheid zijn vormen van het vijfde element. 

Het voordeel van structuuropstellingen is dat er naar de structuur gekeken wordt en niet naar de inhoud. Emoties worden veel minder uitgelokt en geprikkeld.  Er kan bedekt gewerkt worden zodat de inhoud verborgen blijft voor de andere deelnemers.

 

Hoe verloopt de workshop?

Na een introductie over de werkwijze vraagt de begeleider wie van de deelnemers een thema heeft waaraan hij of zij wil werken. Het is niet nodig om dit thema van te voren precies te kunnen verwoorden. Moest een probleem via het denken op te lossen zijn dan was een opstelling niet nodig. Opstellingen kijken naar datgene wat achter en verder dan het denken ligt.

De begeleider nodigt de deelnemer uit, stelt een aantal vragen en besluit welke elementen of personen nodig zijn voor de opstelling. De cliënt nodigt dan deelnemers uit om een het element of de persoon te representeren. De cliënt stelt deze representanten op in de ruimte. Vanaf dat moment gaat de cliënt zitten en kijkt naar wat er in de opstelling zichtbaar wordt.

De begeleider bevraagt de representanten naar de veranderingen die zij waarnemen in hun lichaam. Daarna verplaatst hij hen zo nodig of laat hen een plaats innemen die voor hen een goede plaats is. Wanneer elk lid van het systeem een juiste plek gevonden heeft, kan de cliënt (wanneer hij of zij daar klaar voor is) zijn eigen plaats binnen het systeem innemen.

Deelnemers aan de workshop krijgen de mogelijkheid om deze nieuwe methode te ervaren als cliënt en/of als representant. Wanneer U in een bepaalde opstelling liever geen representant bent, kunt U dat aangeven. U bent nergens toe verplicht. Ieder van ons is in staat veranderingen waar te nemen. Iedereen van ons is in staat te weten wat beter is zonder daarom te weten wat goed is. Deelnemers die hun familie niet opstellen en alleen toeschouwer of representant zijn, worden vaak diep geraakt door wat zij bij andere deelnemers zien. Ook zij nemen inzichten over hun eigen situatie mee naar huis. Het boekje “Erkennen wat er is” van Bert Hellinger geeft bijkomende uitleg.

Familieopstellingen zijn geen kristallen bol waaruit we de “waarheid” over de familiegeschiedenis kunnen herhalen. Familieopstellingen laten patronen zien die in de familie aanwezig zijn in antwoord op de vraag van de cliënt. Soms ervaart een representant als vader gevoelens van een situatie of gebeurtenis die zich twee generaties eerder heeft voorgedaan.

Indien u interesse hebt voor een workshop, klik hier (link naar de data opstellingen). De uitnodiging voor de volgende workshops kan je hier (link naar de uitnodiging) downloaden en afprinten.

 

Voir ce site en Français
Visit this website in English

Nieuw! 

Heden ook mogelijkheid om een consultatie vast te leggen in Eghezée,

Rue du Village 153, 5310 Noville-sur-Mehaigne

Om een afspraak vast te leggen, klik hier.

Voor de exacte locatie, klik hier.

 

De workshops gaan door te Eghezée, rue du Village 153

De volgende data voor de workshops zijn:

 • Zaterdag 17 november 2018
 • Zaterdag 15 december 2018
 • Zaterdag 26 januari 2019
 • Zaterdag 23 februari 2019
 • Zaterdag 23 maart 2019
 • Zaterdag 27 april 2019
 • Zaterdag 25 mei 2019
 • Zaterdag 29 juni 2019

van 9 u 30 tot 17 u 30.